Nieuwbouw

Opnieuw tientallen miljoenen van het Rijk voor ontsluiten woningbouw

Het Rijk stelt 100 miljoen beschikbaar aan gemeenten in Regio Zwolle voor investeringen in de infrastructuur om nieuwe woningbouwlocaties met …

Nieuwbouw

Samenwerkingsafspraken woningbouw ondertekend

De provincie heeft met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) woningbouwafspraken gemaakt. Dit naar aanleiding van de geactualiseerde …

Nieuwbouw

Rijksadviseurs roepen op: “Bouw in de buurt”

De leefkwaliteit van zittende én nieuwe bewoners moet centraal staan bij de bouw van nieuwe woningen, stelt het College van …

Nieuwbouw

Provincies en Rijk akkoord over bouw 900.000 woningen in acht jaar

Het kabinet heeft met de twaalf provincies een akkoord gesloten over de komst van 900.000 woningen tussen nu en 2030. …

Nieuwbouw

Provincie maakt afspraken met Rijk over woningbouw in Brabant

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben vandaag bestuurlijke afspraken gemaakt met het Rijk over de wonen-opgaven voor de komende …

Nieuwbouw

2030: 100.000 nieuwe woningen in Gelderland

Provincie Gelderland wil tot en met 2030 minimaal 100.000 woningen bijbouwen, waarvan 60.000 betaalbare huur- of koopwoningen. Zij doen dit woonaanbod …

Nieuwbouw

Provincie Utrecht en Metropoolregio Amsterdam maken afspraken voor duurzame woningbouw

Om nieuwe woningen op een duurzame en toekomstbestendige manier te kunnen bouwen, hebben de provincie Utrecht en de Metropoolregio Amsterdam …

Nieuwbouw

Deze eeuw vooral in Randstad meer bebouwing

Tussen 2000 en 2017 is er in Nederland 45,6 duizend hectare bebouwd terrein bij gekomen. Ter vergelijking: dat is iets …

Nieuwbouw

Loket Woningbouwimpuls geopend voor vierde ronde

Gemeenten kunnen vanaf vandaag projecten indienen voor een bijdrage uit de Woningbouwimpuls. Gemeenten kunnen tot en met 25 september 2022 …

Nieuwbouw

‘Tekort aan geschikte seniorenwoningen gaat ten koste van doorstroming op woningmarkt’

Momenteel is er een grote schaarste aan levensloopbestendige woningen voor senioren. Veruit de meeste koopwoningen voldoen niet aan de woonwensen …

Scroll naar top