Asbest

Veel overtredingen bij verbouw klooster in Valkenburg

Bij de verbouw van een voormalig klooster in het Limburgse Valkenburg zijn verschillende overtredingen geconstateerd. De Arbeidsinspectie en de gemeente …

Asbest

Sanering asbestdaken gestegen

In het derde kwartaal van 2022 is 1,5 miljoen m2 aan asbestdaken gesaneerd. Ten opzichte van het derde kwartaal 2021 …

Asbest

Miljoenen voor asbestsanering in Twente

Staatssecretaris Heijnen (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) trekt de komende jaren 16 miljoen euro uit voor de aanpak van asbestverontreiniging …

Asbest

Miljoenen voor asbestsanering in Twente

Staatssecretaris Heijnen (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) trekt de komende jaren 16 miljoen euro uit voor de aanpak van asbestverontreiniging …

Asbest

NIEUW! hercertificering Saneren asbesthoudende beglazingskit

Sinds september 2019 verzorgt Kenniscentrum Glas de training Saneren asbesthoudende beglazingskit en hebben vele bedrijven/medewerkers deze training gevolgd. Het persoonsgebonden …

asbest

Vijf vragen over de verjaringstermijn bij asbestclaims

Verzekeraars doen geen beroep meer op de verjaringstermijn bij een claim van een asbestslachtoffer tegen een (oud)werkgever. Deze aanpassing is …

asbest

Snel en overzichtelijk de eisen uit het Certificatieschema Asbest raadplegen!

Om de leesbaarheid van het Certificatieschema Asbest te vergroten is door VERAS een Webtool ontwikkeld. Hierin kunt u de artikelen …

Asbest

Snel en overzichtelijk de eisen uit het Certificatieschema Asbest raadplegen!

Om de leesbaarheid van het Certificatieschema Asbest te vergroten is door VERAS een Webtool ontwikkeld. Hierin kunt u de artikelen …

Asbest

Aanpak asbestdaken blijft noodzakelijk

Op initiatief en in opdracht van de provincie Overijssel heeft TNO onderzoek gedaan naar de verwering en verspreidings- en blootstellingsroutes …

Asbest

Leden van VERAS bijgepraat over de wijziging van het Certificatieschema Asbest

VERAS heeft op 21 april in een online bijeenkomst haar leden en donateurs bijgepraat over de wijziging van het Certificatieschema …