aannemers

Aannemersfederatie: eindelijk duidelijkheid over datum inwerkingtreding Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) is blij dat ook de Eerste Kamerzojuist duidelijkheid heeft verschaft over de inwerkingtreding van …

digicampus

Digicampus GWW: hét nieuwe platform voor een digitaal vaardigere Grond- Weg en Waterbouwsector

Digitalisering lijkt voor bedrijven in de Grond- Weg- en Waterbouwsector achter te blijven. Het is een onmisbare ontwikkeling om de …

GWW

Nationale Roadmap: negen projecten ontvangen 140 miljoen euro voor grootschalige wetenschappelijke infrastructuur

Negen projecten ontvangen 140 miljoen euro om grootschalige wetenschappelijke infrastructuur op te zetten of te verbeteren. Het Nederlandse onderzoeksveld heeft …

GWW

Ruimte maken voor MKB’ers

We gaan kijken, hoe we net als andere partijen, het MKB meer kunnen inschakelen bij het uitvoeren van projecten voor …

GWW

Nieuwe aannemers voor beheer en onderhoud provinciale wegen Zuid-Holland

Twee nieuwe aannemers voeren de komende 10 jaar het onderhoud uit aan de provinciale wegen in de regio noord en …

GWW

Subsidie van €315.000 voor Human Capital deelakkoord Digicampus GWW

Op het gebied van digitalisering kunnen in de Grond- Weg en Waterbouwsector nog veel stappen gemaakt worden om de productiviteit …

GWW

Voorspelbaar onderhoud: de kunst van het nietsdoen

Smart maintenance lijkt vaak een ingewikkelde zaak. Dat hoeft het echter helemaal niet te zijn, zo stelt Marco de Jong. …

duurzaam

Het kabinet neemt regie bij 5 nieuwe energie-infrastructuurprojecten

Het kabinet neemt de regie bij vijf nieuwe energieprojecten van nationaal belang. De nieuwe projecten richten zich vooral op de …

fietspaden

Veiligere verkeerswegen en aanleg fietspaden hoog op de gemeentelijke agenda’s

Verbetering van de verkeersveiligheid en de aanleg van nieuwe fietspaden zijn belangrijke speerpunten bij veel gemeenten. Dat constateren we na …

GWW

Aangepaste Handreiking multidisciplinaire afstemming incidentbestrijding in wegtunnels

Aangepaste handreiking toont aan dat wederzijdse afstemming van wezenlijk belang is bij incidentbestrijding in tunnels. De ‘Handreiking voor multidisciplinaire afstemming bij …