Monitoring verwijdering asbestdaken

In deze rapportage wordt verslag gedaan van de monitoring van verwijderde asbestdaken t/m het tweede kwartaal van 2021. GegevensbronDe monitoring is gebaseerd op de informatie die verkregen is uit het startmeldingenbestand van ISZW waaruit de hoeveelheden verwijderde asbestdaken (m2) is …

Monitoring verwijdering asbestdaken Lees verder »