Normontwerp voor slipweerstand van beloopbare oppervlakken ter commentaar

De normcommissie ‘Gebakken tegels, slipweerstand en bestratingsmaterialen’ heeft gewerkt aan de herziening van NEN 7909 ‘Slipweerstand van beloopbare oppervlakken – Eis en bepalingsmethode’. Belanghebbenden kunnen tot en met 15 september bij NEN commentaar indienen op het normontwerp. NEN 7909 beschrijft …

Normontwerp voor slipweerstand van beloopbare oppervlakken ter commentaar Lees verder »