herziene beton norm

Herziene beton norm voor beton beschikbaar voor commentaar

In 2021 heeft NEN een ontwerp wijzigingsblad voor NEN 8005 ‘Nederlandse invulling van NEN-EN 206: Beton – Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit’ gepubliceerd. De herziene beton norm gaat in op het probleem van mosaangroei op beton. Belanghebbende partijen kunnen commentaar …

Herziene beton norm voor beton beschikbaar voor commentaar Lees verder »