Herziening NEN 5096 ‘Inbraakwerendheid – Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen

Recent is de NEN 5096:2022 ‘Inbraakwerendheid – Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen – Eisen, classificatie en beproevingsmethoden’ gepubliceerd. NEN 5096:2022 is een aanvulling op NEN-EN 1627. In NEN 5096:2022 worden aspecten behandeld die niet vallen …

Herziening NEN 5096 ‘Inbraakwerendheid – Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen Lees verder »