BZK vervolgt stimuleringsprogramma Wkb proefprojecten

Het ministerie van BZK geeft een vervolg aan het stimuleringsprogramma voor proefprojecten rondom de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De focus hierbij ligt op het ervaring opdoen met de nieuwe wetgeving. De subsidie is vooral bedoeld voor gemeenten, kwaliteitsborgers …

BZK vervolgt stimuleringsprogramma Wkb proefprojecten Lees verder »