Renovatie

Gerenoveerde Victoriatoren symbool voor opwaardering Brusselse Noordwijk

Onlangs verklaarden Staatssecretaris Pascal Smet en burgemeester Emir Kir de gerenoveerde Victoriatoren heropend tijdens een ceremonieel moment. De vroegere IBM-toren …

biobased

Biobased & natuurinclusief renoveren corporatiebezit

De druk op woningcorporaties is hoog. Ongeveer een derde van de bestaande woningvoorraad is in handen van corporaties en een …

gww

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Griekspoor werken aan de renovatie van de brug en sluis in Driemond

De brug en sluis in Driemond, gemeente Amsterdam (bouwjaar 1937) zijn verouderd en aan vervanging en renovatie toe. Waterschap Amstel, …

inspiratie

Klaar is Case: hét inspiratieplatform voor hoog niveau woningrenovaties

Stroomversnelling, Bouwend Nederland en het Nationaal Renovatie Platform (NRP) hebben de handen ineengeslagen om woningcorporaties en gemeenten te helpen met …

gulden feniks

De inschrijving voor de NRP Gulden Feniks 2023 is geopend!

We reiken deze jaarlijkse nationale prijs uit aan voorbeeldprojecten in de renovatie- en transformatiesector die in 2022 zijn opgeleverd. Successen …

glas

Glasbranche start bewustwordingscampagne voor veilig glas in ieder huis

Enkelglas is energieverspillend en onveilig. Huiseigenaren en bewoners zijn zich vaak niet bewust van het gevaar in oudere huizen met …

Renovatie

Kabinet neemt regie op passende woonruimte voor ouderen

Door woningbouw te versnellen, ouderen beter te informeren en ontzorgen in hun verhuizing en de leefomgeving te verbeteren wil het …

lak

“Watergedragen lakken hebben de toekomst!”

Dat lakken op waterbasis emissiearm en milieuvriendelijk zijn, is bekend. Maar kunnen ze zich wat betreft oppervlaktekwaliteit en verwerking ook …

Renovatie

“Stel het waarom van transformatie vooraf vast”

Waarom willen we dit gebouw behouden en waarom is het geschikt voor deze nieuwe functie? Dat zijn de vragen waar …

winkels
binnenstad

Transformatie winkels zorgt voor leefbaarheid binnensteden

Transformatie van het grote aandeel langdurig leegstaand winkels staat hoog op de agenda om stads- en dorpcentra een nieuwe impuls …