Marktontwikkeling

Helft veertigplussers niet bezig met toekomstige woonsituatie

Het aantal 65-plussers neemt in 2040 toe tot bijna 5 miljoen. De verwachting is dat ruim 1,8 miljoen daarvan alleenstaand …

Marktontwikkeling

evofenedex kijkt uit naar grondstoffenstrategie kabinet

evofenedex kijkt met belangstelling uit naar de grondstoffenstrategie van het kabinet, zoals benadrukt bij onze inbreng tijdens de ronde tafel …

Marktontwikkeling

Intentieverklaring ‘samen doorbouwen in onzekere tijden’ tegen stijgende bouwkosten

Recentelijk hebben minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat samen met de …

regionale investeringsagenda
agenda

VNG: Rijksoverheid, zet in op regionale investeringsagenda

Na onderzoekers, Tweede Kamer en minister omarmt ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten het idee om de ruimtelijke opgaven van …

omzetstijging in de bouw
bouw

Omzetstijging in de bouw

Er is sprake van omzetstijging in de bouw, in het vierde kwartaal van 2021 was er een stijging van 11 procent. …

vergunde nieuwbouwwoningen
cbs

Record aantal vergunde nieuwbouwwoningen

Er is een record van het aantal vergunde nieuwbouwwoningen bereikt. In  2021 werd voor 74 duizend nieuw te bouwen woningen een …

Scroll naar top